Banner hemsida 23 24 c

Riktlinjer för verksamheten

Värdegrund IK Baltichov

Vår förening står för en verksamhet där alla människors lika värde är en självklarhet och där alla

individer visas respekt. Alla som delar dessa värderingar har rätt att delta i vår verksamhet oavsett

nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska eller psykiska förutsättningar.

Vår verksamhet ska kännetecknas av glädje och gemenskap, där vi har roligt tillsammans och skapar

förutsättningar för allas välbefinnande utifrån varje individs förmåga.

Alla som är verksamma i föreningen ska känna till vilka värden föreningen står för och handla utifrån

dessa. Alla medlemmar i vår förening är ansvariga för att vår värdegrund efterlevs.

Föreningen är summan av våra medlemmars handlingar och uppförande.

Goda handlingar och ett bra beteende skapar en stark, trygg och god förening.

IK Baltichovs klubbidé

Vår klubbidé är att bedriva en av landets ledande barn- och ungdomsverksamheter

som utvecklar bra handbollsspelare samt bidrar till social fostran. Verksamheten ska även generera ledare och tränare till föreningens barn- och ungdomslag samt spelare ("egna produkter") till våra seniorlag.


Som stöd till spelare, ledare och föräldrar har vi tagit fram tre olika styrdokument:

Blå tråden - Syftet med den här dokumentet är att vi från föreningens sida vill ge en övergripande information om vår verksamhet och de riktlinjer som styr densamma, samt för den ambition och utvecklingsinriktning vi har för våra olika åldersgrupper, från knattehandbollen (5–6 år) hela vägen upp till juniorverksamheten (17–18 år).

Vi beskriver även vad vi som förening förväntar oss av dig i din roll som förälder, ledare och spelare

för att vi ska få barn & ungdomsverksamhet att fungera på ett bra sätt.

Blå Stegen - Detta dokument har skapats med syftet att guida våra tränare och ledare i kubben. Med hjälp av "Blå Stegen" får ni tränare en tumstock i vad vi i klubben uppskattar att varje spelare behöver kunna som individ (handbollsspelare) baserat i vilken ålder de är i.

I dokumentet presenteras även allmänna riktlinjer för varje ålder (steg), vart fokus skall ligga.

"Blå Stegen" skall vara till hjälp i era enstaka träningsplaneringar men framför allt er säsongsplanering. Då kan man välja att placera de olika momenten i block för att maximera utvecklingen.

Dokumentet är inte till för att på något sätt göra er ledare radiostyrda. Det är viktigt att ni använder er av er egen fantasi för att lyckas baka in alla punkter i er träning.

Däremot är det viktigt att sträva mot att ge alla spelare chansen att uppfylla de kunskapskrav som finns beskrivet i Blå Stegen för att lättare kunna utvecklas och hänga med i de nästkommande stegen.

Tillsammans ansvarar vi för att fostra starka individer med en bred handbollskunskap.

"Blå Stegen" är format utifrån SHF:s spelarutbildning.


Introduktion till nya ledare i IK Baltichov - Ett dokument som hjälper dig som ledare att driva ett lag tillsammans med spelare och föräldrar


Pdf Bl__tr_den.pdf (200 KB)
Pdf BLA__STEGEN.pdf (200 KB)
Md endorfin
Md kempa
Md intersport
Md 140610 stiftelsen dunross
Md 4051e96c db25 4c93 bf20 a7f06b02e29b
Md 7a5b9110 c5c1 42f9 965b 432494e7bbcf
Md kladkallaren
Md miramar
Md triumf glass logo
Md mj rns el inkl www
Md renova
Md lf logo alvsborg vanster rgb
Md elon ljungs lerum svart
Md klotterj garna 2
Md jysk cmyk
Md le logo payoff 2021 rgb orange
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub