Ikbaltichov top22

Framtidsvision

  • Styrelsen och klubbens organisation, ej lagen eller lag-ledningen, skall utformas enligt det förslag som styrelsen 2000/2001 presenterat. Vi har en god återväxt på ledarsidan i både styrelse och bland lagen ur föräldraskaran.
  • Vi skall i det yngsta ledet, handbollsskolan, rekrytera enligt principen 2 + 2. Minst 2 pojk- respektive flicklag per åldersklass. Detta för att säkra återväxten inte minst i seniorleden men även för att efterleva målsättningen med att ge alla aktiva möjlighet att spela handboll.
  • Kvalitén på våra representationslag skall var mycket hög och målsättningen skall vara goda resultat i serie- och cupspel. Våra seniorlag är etablerade division två lag.
  • Ledarna kommer kontinuerligt utbildas för att motsvara de krav som ställs på att utveckla ungdomslagen och spelarna.
  • Kärnan i IK Baltichovs verksamhet utgörs av Förbohallen. Vår egna hemmahall som utöver handboll inhyser hyresgäster, dels som hyresintäkter men även för den sociala biten klubben vill erbjuda kommunen.
Md 140610 stiftelsen dunross
Md triumf glass logo
Md vb logo
Md 4051e96c db25 4c93 bf20 a7f06b02e29b
Miramar
Md tuvebygg
Md kladkallaren
Md ullmax logo
Md 700e14e6 1cd8 42f4 b1bf 8efe1461d847
Md 7a5b9110 c5c1 42f9 965b 432494e7bbcf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub