Banner hemsida 23 24 c

Handlingsplan mot mobbning


Handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering

Som beskrivet i Blå Tråden är målet att barn, ungdomar, seniorspelare, ledare och föräldrar ska känna sig trygga och trivas i IK Baltichovs verksamhet. Samt att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s Barnkonvention och Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten vill. Vid incident som strider mot målet finns handlingsplanen för vidare vägledning.

­­


Beslutstrappa
- Att följa vid incident där styrelse/ledare/förälder/aktiv är "utövare".

Styrelse

1. Beteendet uppmärksammas

Samtal med enskild. Utförs av värdegrundsansvariga (VGA)/annan lämplig person i styrelsen.

2. Beteendet varnas

Varning om det inte sker en ändring. Kontakta andra berörda. Utförs av VGA/annan lämplig person i styrelsen.

3. Beteende bearbetas

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen förändring sker. Utförs av VGA/annan lämplig person i styrelsen med stöd, eventuellt extern hjälp.

4. Beteende straffas

Beslut/fråntagande av uppdrag: Styrelse

Meddelar: VGA/styrelse

Information till andra: Klubbens normala informationsvägar


Ledare

1. Beteendet uppmärksammas

Samtal med enskild. Utförs av ordförande/värdegrundsansvariga (VGA)

2. Beteendet varnas

Varning om det inte sker en ändring. Kontakta andra berörda. Utförs av ordförande/VGA

3. Beteende bearbetas

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen förändring sker. Utförs av ordförande/VGA med stöd, eventuellt extern hjälp/Rädda Barnen.

4. Beteende straffas

Beslut/fråntagande av uppdrag: Styrelse

Meddelar: Ordförande med stöd av styrelse/VGA

Information till andra: Klubbens normala informationsvägar


Föräldrar

1. Beteendet uppmärksammas

Samtal med enskild. Ledare med stöd av VGA, i det fall det behövs.

2. Beteendet varnas

Varning om det inte sker en ändring. Kontakta andra berörda. Beslut om varning fattas av styrelsen, ordförande/VGA informerar föräldern.

3. Beteendet bearbetas

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen förändring sker. Utförs av ordförande/VGA med stöd, eventuellt extern hjälp/Rädda Barnen.

4. Beteendet straffas

Beslut om åtgärd: Styrelse fattar beslutet

Meddelar: Ordförande med stöd av styrelse/VGA

Information till andra: Klubbens normala informationsvägar


Aktiva

1. Beteendet uppmärksammas

Samtal med enskild. Ledaren till spelaren och föräldrar informeras i de fall det behövs.

2. Beteendet varnas

Varning om det inte sker en ändring. Kontakta andra berörda. Ungdomsansvarig och Ledaren till spelaren utfärdar varningen, föräldrar informeras.

3. Beteendet bearbetas

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen förändring sker. Utförs av ledaren tillsammans med VGA/ungdomsansvarig, eventuellt extern hjälp/Rädda Barnen.

4. Beteendet straffas

Beslut/uteslutning: Styrelse fattar beslutet

Meddelar: Ordförande med stöd av styrelse/VGA

Information till andra: Klubbens normala informationsvägar


Barn som far illa

Här finns stöttning om du misstänker att ett barn far illa


Om jag vill ha stöttning av föreningen vid oro för ett barn kontaktar jag

VGA/ordförande/annan lämplig ledare


Värdegrundsansvariga (VGA): (info@ikbaltichov.se)

- Emma Andersson 070-361 02 17


Ordförande:

- Lasse Magnusson 073-3330383 (lasse@ikbaltichov.se)


Vilka stöd finns

Socialtjänsten 0302-52 10 00 (dagtid), 114114 (helg/kväll/natt)

Lerums kommuns krisgrupp, Posomgruppen 0302-52 10 00 (dagtid), 112 (helg/kväll/natt)

BRIS (För barn) 116 111 (öppet 14-21 alla dagar)

BRIS (Ledartelefon) 0774 40 00 42

Idrottsombudsmannen: idrottsombudsmannen@rf.se - RÅDFRÅGNING!

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19 (öppet mån-fre 8-16)


Förankring, uppföljning och ansvar

Hur förankrar klubben handlingsplanen och håller den levande:

En kommitté (VGA) utses som har ansvar för frågorna.

Hur följer klubben upp handlingsplanen och vilka är ansvariga?

Uppföljning sker genom en årlig revidering med den nätverksgrupp som skapat handlingsplanen. Föreningens styrelse i samråd med VGA är ansvariga.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

- Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten vill

- FN:s Barnkonvention

- Handbollsförbundet Västs "Föräldrabudord".

- Svenska Handbollsförbundets policy för barnhandboll och policy mot kränkande särbehandling


Md endorfin
Md kempa
Md intersport
Md 140610 stiftelsen dunross
Md 4051e96c db25 4c93 bf20 a7f06b02e29b
Md 7a5b9110 c5c1 42f9 965b 432494e7bbcf
Md kladkallaren
Md miramar
Md triumf glass logo
Md mj rns el inkl www
Md renova
Md lf logo alvsborg vanster rgb
Md elon ljungs lerum svart
Md klotterj garna 2
Md jysk cmyk
Md le logo payoff 2021 rgb orange
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub