Ikbaltichov top

Med anledning av Covid-19

Publicerad 2021-09-29 14:08
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att många restriktioner tas bort den 29/9: deltagartaket tas bort, utrymmesbegränsningar tas bort och många föreskrifter och allmänna råd med anledning av covid-19 upphör.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att många restriktioner tas bort den 29 september. Från och med den 29 september finns inte längre något deltagar- eller publiktak kvar, de utrymmesbegränsningar som tidigare funnits tas bort och många föreskrifter och allmänna råd riktade till enskilda och verksamheter med anledning av covid-19 upphör. Allmänna råd riktade till den som är ovaccinerad införs.

I och med detta upphör också följande av Svenska Handbollförbundets dokument att gälla den 29 september:

 • Nationella rekommendationer och bestämmelser för match, tävling och turnering med anledning av coronaviruset.
 • Bestämmelser för handbollsturneringar under pandemin.

Följande råd gäller fortsatt för verksamhet inom svensk handboll:

 • Den som är sjuk eller som har symptom på covid-19 ska inte delta i vår verksamhet.
 • Den som får symtom under verksamhet ska ta sig hem så snart som möjligt och på ett smittsäkert sätt.
 • Den som ej är fullvaccinerad bör*:
  • hålla avstånd till andra
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.

   *Dessa rekommendationer gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vid konstaterad covid-19 hos en spelare eller ledare gäller från och med den 29 september uppdaterade särskilda rutiner. Svenska Handbollförbundet arbetar med att uppdatera särskilda rutiner.

För seniorlag i division 2 och uppåt som drabbas av covid-19 gäller särskild rutin (rutiner uppdateras)

För seniorlag i division 3 och nedåt som drabbas av covid-19 gäller att kontakt ska tas med det distriktsförbund som administrerar serien.

För ungdomslag i lokalt seriespel som drabbas av covid-19 gäller att kontakt ska tas med det distriktsförbund som administrerar serien.

För lag som deltar i Gjensidige USM som drabbas av covid-19 gäller att kontakt ska tas med Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning.

Ytterligare vägledning för arrangörer
Även om restriktioner släpps den 29 september kan arrangörer av matcher, cuper och turneringar fortsätta att arbeta för ett smittsäkert genomförande med hjälp av de rutiner och erfarenheter man fått under det gångna året. Arrangörer som önskar ytterligare vägledning för rutiner kring arrangemang kan kontakta administrerande distriktsförbund/förbund.

Folkhälsomyndighetens råd efter den 29 september

Enskildas ansvar
Alla, även den som är fullvaccinerad, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom, testa sig vid symtom och stanna hemma och undvika kontakt med andra människor vid misstanke om covid-19.

Fortsatt gäller ett stort ansvar på enskilda individer enligt smittskyddslagen: var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar: att vaccinera sig är den bästa åtgärden för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen och skriver på sin webbplats att "en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår."

Råd till vuxna ovaccinerade
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som ännu inte vaccinerat sig, eftersom den som är ovaccinerad löper både större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Den som inte är fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19:

 • hålla avstånd till andra människor, och
 • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Emma Hallberg
Md 140610 stiftelsen dunross
Md idrottsrabatten baltichov sponsorskylt 2000x1000mm
Md lerums energi
Md tuvebygg
Md 7a5b9110 c5c1 42f9 965b 432494e7bbcf
Md kladkallaren
Md 700e14e6 1cd8 42f4 b1bf 8efe1461d847
Md 4051e96c db25 4c93 bf20 a7f06b02e29b
Md pizzeraferrari
Md vb logo
Md ullmax logo
Miramar
Md onepartnergroup
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub